Мисията ни във фондация “Партовски” е чрез универсалния език на музиката да направим света едно по-добро място. Музиката е мощен инструмент за постигане на обществена промяна чрез изграждане и укрепване на връзки, насърчаване на съпричастността и приобщаване на хората в неравностойно социално положение. Тя е средство за оформяне на културата и влияе върху поведението и нагласите на обществото.

Поетът Хенри Лонгфелоу някога е казал: “Музиката е универсалният език на цялото човечество.

Всеки, който по някакъв начин се е докоснал до музиката, ще се съгласи, че чрез нея можете да общувате отвъд културни и езикови граници по начин, по който не можете да използвате обикновени езици като английски или български.

Възможно е да възразите, казвайки, че музиката е отражение на дадена култура и нейната директна интерпретация.

Да, но тя е и основна сила в нейното формиране. В музиката има огромна енергия. Тя може да вдъхновява и да има силно възпитаващо въздействие върху хората. Музиката е израз на идея, мнение или емоция. И макар, че идеите или възгледите на съответната културата почти винаги са представени в текста или стила на тяхната музика, то изследванията показват, че хората са доста добри в откриването на емоциите, пренесени в непознати музикални идиоми. Това със сигурност можем да твърдим по отношение на двете основни емоции – щастие и тъга.

Специфичните черти на мелодията допринасят за изразяването на емоцията в музиката. Също както, когато слушате разговор на непознат за вас език – не разбирате думите, но можете да уловите настроението в диалога и емоционалните състояния на говорителите.

Ние вярваме, че музиката прави света по-добро място, защото тя подобрява живота ни.

Музиката е щедра. Тя само дава, без да взима отплата.

Има свойството да прави чудеса, да разпръсква щастие и да преодолява бариери.

Музиката влияе на поведението ни, при това в много по-голяма степен, отколкото си мислите. Проучванията показват, че музиката може да ви накара да пиете повече, да харчите повече, да бъдете любезни или дори да действате неетично.

Нейната сила е толкова внушителна, че дори е възможно да се пристрастите към нея.

Нашата мисия е чрез универсалния език на музиката да направим света едно по-добро място. Музиката е мощен инструмент за постигане на обществена промяна чрез изграждане и укрепване на връзки, насърчаване на съпричастността и приобщаване на хората в неравностойно социално положение. Тя е средство за оформяне на културата и влияе върху поведението и нагласите на обществото.

Дейностите ни

Можете ли въобще да си представите свят без музика?

През погледа на съвременния човек това ни се струва невъзможно.

Какви са събитията довели до присъствието на музика в ежедневието ни?

Ако погледнем назад към историята, можем да отбележим четири основни революционни напредъка в тази област.

Първият голям пробив се преписва на Питагор, заради връзката, която прави между науката за числата и музиката. Негова е теорията за музиката на небесните сфери, според която тоновете са резултат от трептения, които се разпространяват чрез въздуха. Той създава отношения между число и музикален тон и между хармония и числа.

Вторият голям напредък е изобретяването на нотното писмо. Това е довело до Ренесанса, по време на който тече обновление и реформация в науката, изкуството и политическия живот.

Третото революционно изобретение е появата на записана музика, което се случва в началото на 20-ти век. Век, през който науката и технологиите постигат напредък, какъвто никога преди не са имали.

Четвъртият възход е разпространението на музика чрез стрийминг, което започна в началото на 21 век. С тази промяна хората могат да се докоснат до всички стилове музика от цял свят. По този начин музиката се превърна в споделена ценност, която може да обедини хората по света.

Възползвайки се от четвъртата музикална революция се роди идеята да създадем partofsky.com - платформа, чрез която:

Ние използваме музиката като мощно средство за промяна на поведението, насърчаване на съпричастността и формиране на общности, защото тя има потенциала да се свързва и да обединява хората.

Творчеството създава силна идентичност, изгражда устойчивост и насърчава надеждата. Нашият стремеж е да дадем на деца, които живеят в риск от бедност, атмосфера, в която да мечтаят и да знаят, че всичко на този свят е
постижимо, без значение при какви условия си започнал да го градиш.

Да развием лесно достъпен ресурс на музикално-артистично обучение. Платформа, която да е едновременно информационно-образователна, и в същото време забавна и развлекателна.

Осигуряваме пространство, в което хората се срещат чрез ангажираността си с музиката и не се определят от социалните различия. Ние създаваме условия за социализация на най-уязвимите деца в страната и привличаме общественото внимание към техните проблеми.

Ние вярваме, че всеки може да прави музика, всеки има какво да предложи и всеки има право да бъде третиран като равен. Музиката е нещо повече от просто изпълнение или забавление. Тя изгражда практически, преносими и приложими умения в области на училище, работа или социално развитие. Всяко дете има способността и правото да изпъкне, ако му се предоставят възможности и насърчение.

За целта сме ви подготвили полезни и интересни материали – статии, уроци, видеа, интервюта, медийни кампании и предавания.

Скоро очаквайте да стартираме рубриката “Да подариш песен!” – ще правим песни за специален човек.

Ние се стремим да ви доближим максимално до “звездите” и да ви запознаем с тяхното ежедневие. Предвидили сме серия от интервюта, чиито главни действащи лица ще са известни музикални личности, а специалните ни гости ще са деца в неравностойно положение. С тях ние ще говорим за музика и ще пеем. Така създаваме условия за социализация.

Благодарим ви, че сте с нас.