Образование

Нашата мисия е чрез универсалния език на музиката да направим света едно по-добро място. Музиката е мощен инструмент за постигане на обществена промяна чрез изграждане и укрепване на връзки, насърчаване на съпричастността и приобщаване на хората в неравностойно социално положение. Тя е средство за оформяне на културата и влияе върху поведението и нагласите на обществото.

В подкрепа на нашата мисия, стремежът ни е да развием лесно достъпен ресурс на музикално-артистично обучение.

Тук ние публикуваме образователни материали, които да ви запознаят с основната терминология и музикални понятия, представяме различни музикални стилове, показваме ви историческите факти.

Изследване на методи и средства за създаване на компютърната алгоритмична музика

Вероятно сте слушали класическия симфоничен метал на група Metalwings и знаете, че нейната създателка е известна с псевдонима си Astell. Това, което може би не сте чували е, че истинското ѝ име е Стела Атанасова и през 2012 година придобива образователна и научна степен „Доктор“ с дисертацията си на тема „Изследване на методи и средства за създаване на компютърна алгоритмична музика“. Тази научна работа изследва генезиса на музиката и формулата на нейната еволюция. Гл. ас. д-р Стела Атанасова детайлно анализира връзката между музиката и математиката, изследва развитието на компютърната и алгоритмичната музика и ни запознава с музикалния фрактал и фракталния модел в музиката. Прочетете ТУК.

Еволюция на нотния запис

Замисляли ли сте се някога защо нотите се изписват в петолиние? Как са възникнали те като графичени символи за означаване на музикалните тонове? Как въобще се е случила стандартизацията в музикалната нотация? Нотният запис е измислен и преосмислен няколко пъти и оттогава преминава през бърз и ускоряващ се процес на еволюция. В тази статия се разглеждат някои от ключовите етапи в тази еволюция. Вижте ги ТУК.

Факти за музиката

Много интересни факти за музиката. Такива, които са свързани със здравето ни, емоциите и настроението до данни от музикалната индустрия. Детайлите и глобалната картинка винаги са свързани. Не само емоция, но и данни. Знаете ли, че музиката, която слушате може да предопредели вашето виждане за света около вас? Вижте повече ТУК.